ЗА НАС


Ние, професионалистите в детска ясла и детска градина „Веселите камбанки“, сме посветени на грижата, възпитанието и обучението на децата.

Предлагаме различен подход, в който традиции и иновации са в ХАРМОНИЯ и следват естествените стремежи на децата. Целта ни е висота и съвършенство в работата, осигурявайки на малчуганите най-нежна грижа, съчетана с модерно обучение.

За нас всяко дете е уникално. Ние откриваме и развиваме потенциала от интелектуални, спортни и творчески дарби на детето с програми за изпреварващо развитие и индивидуален подход .

Считаме за важни всички успехи – учебни, артистични, спортни, личностни. Непрекъснато проследяваме и отчитаме постиженията на децата. За нас е особено важна тяхната успешна адаптация към средата, желанието за изява, доброто самочувствие.

Връзката със семейството е наш приоритет. За да бъде детето истински щастливо, то трябва да расте в здрава среда, където изискванията и очакванията към него са в синхрон.