ЗАЕДНО С МАМА

Заедно с мама става част и от ежедневието на Частна Детска Градина “Веселите Камбанки”!

Всяка сряда ще се присъединяваме към най-малките бебета, за да творим и опознаваме света, който ни заобикаля, използвайки всички наши сетива.

Програмата ни залага на работа с природни материали, бебешко изкуство, ритъм, рима, музика и приказки. Заедно ще превръщаме градинското пространство в малка работилница и в края на всяка седмица ще радваме мама и тати с нещо, което сме изработили сами в унисон с тематичната ни програма. 

Заедно ще развиваме:

   ☀️ интелект, фантазия и въображение

☀️ плавно и уверено адаптиране към занимания, типични за детска ясла

   ☀️ двигателните умения

      ☀️ фина и груба моторика

   ☀️ социални и комуникативни умения

☀️ връзка с връстници

   ☀️ връзка с околната среда

      ☀️ сформиране принадлежност към група

 

МУЗИКАЛНА ШКОЛА

piano1-01

 

Музикална школа в ДГ „Веселите камбанки“

 

ПЕЕНЕ

Песента е първия музикален жанр в живота на детето. Чрез нея, още в ранна  възраст, то изразява емоции и чувства, преживявания.

В заниманията по пеене се формират първите слухови възприятия за тон, ритъм, мелодия. Развива въображението, артистичността, подобрява говора и е отлична дихателна гимнастика.

Заниманията по пеене са индивидуални.

Вокалната методика, както и песенния материал са съобразени с гласовите възможности и музикален слух на детето.

В началното обучението по пеене детето, ще има възможност да овладее основни певчески умения и навици:

  • Певческа стойка
  • Точно интониране
  • Дикция / артикулация
  • Звукоизвличане
  • Дишане

Ще упражняваме и усвояваме:

  • Диапазон, фраза и динамика
  • Упражнения по вокална постановка
  • Сценично поведение
  • Микрофона техника, пеене с инструмент и синбек
  • Подготовка за сценични изяви, концерти, фестивали и конкурси

_______________________________________________________________________

Заниманията по пеене са индивидуални занимания с продължителност 45мин. един път в седмицата, придружени със занимания по солфеж.

СОЛФЕЖ

Солфежът е неизменна част от обучението по музика. Изучаването на солфеж в ранна детска възраст е важен елемент от развитието на музикалните способности : ладов усет, метроритмичен усет, музикална памет, както и на различните видове слух: мелодичен, хармоничен, тембров, релативен, абсолютен.

Солфежът разширява теоретичните знания и обогатявя музикалната култура. Стимулира интереса на детето към възприемане и изпълнение на музика.

Как солфежираме ние?

Осем цвята, осем ноти!

В осемте основни цвята, разпознаваме осемте основни нотни височини.

Рисуваме ноти и музикални стълбички. С помощта на топлите и студени цветове пишем акорди в мажор и минор. Композираме музика с цветни фигурки и с боички.

И така бързо и успешно стигаме до четене и писане на ноти.

Пеем по ноти, ритмуваме и свирим на детски музикални инструменти.

Лесно и забавно изпълняваме стакато и легато.

Пеенето в бавно или бързо темпо е страхотно забавление.

Отваряме вълшебни врати с тайнствените ключове СОЛ и ФА.

А тъй любопитните диези, бемоли и бекари са просто чудесни!

Музикалните игри и забавният тон са в основата на преподаването на музика и солфеж.

_______________________________________________________________________

Заниманията по солфеж се провеждат в група един път в седмицата, с продължителност от 30’-45 мин.

 

За контакти: 0876191718 – Десислава Василева