ЗА НАС

Частна детска градина „Веселите камбанки“ е лицензирана детска градина към МОН. Към нея функционира и яслена детска група. ЧДГ „Веселите камбанки“ е член на БАЧУ (Българска асоциациация на частните училища}.

Лиценз

Ръководство

Татяна Райкова, директор на ЧДГ „Веселите камбанки“, тел.:  +359 87 861 0822, Е-mail: raikova@detskagradina.org

Незабравка Вълканова, административен директор на ЧДГ „Веселите камбанки“, тел.:  +359 88 523 8467, Е-mail: valkanova@detskagradina.org

ЕКИП:

Вероника Стоянова – детски учител, преподавател по английски език;

Таня Трифонова – детски учител, преподавател по немски език;

Ванеса Павлова – детски учител;

Татяна Райкова – главен учител;

Десислава Василева – музикален педагог, ръководител на Музикална школа „Веселите камбанки“;

Лора Николаева – корепетитор, хореограф;

Йорданка Йосифова– медицинска сестра;

Гергана Стоянова – помощник-възпитател

Мисия и ценности

Когато завършвах Университета, в далечната 1993 година, заявих: „Аз ще имам моя детска градина! Тя ще е най-доброто място за всяко дете!“

Когато реализирах тази мечта, майка ми загрижено ме посъветва, че е време малко да се поспра и да си почивам като обикновена учителка след всичкото учене и надпревари в живота ми. Отговорих: „Моите деца вече ги отгледах, а приятелките ми тепърва раждат. Приеми, че това е третото ми дете.“

Това невръстно отроче бе благословено с натрупания житейски опит и мъдрост на майка си и с неугасващата любов към всички деца.

Тази любов е заразна. Тя се превърна в същност и мисия на целия ни екип.

Скъпи родители, тук вашите деца стават и наши деца. Вашите грижи, стремежи и ценности биват споделени и разбрани.

А смехът на веселите камбанки е най-красивата музика, която звучи от сутрин до здрач.

Татяна Райкова

Веселите камбанки

Камбанките къде живеят?
Къде играят и се смеят?
Дали не са в листата скрити
или на Слънцето в лъчите?

Камбанките къде израстват?
Цветя ли са или пък храсти?
Дали не са листа вълшебни
с цветове в света най-нежни?

Камбанките какво обичат?
Свободно могат ли да тичат?
Дали са волни като птички,
задружни като рой пчелички?

Ние сме камбанки весели
в шепи Слънцето понесли.
Най-нежни и красиви сред цветята,
защото ние сме Децата.

Ние тичаме, лудуваме,
учим, пеем и танцуваме.
И звъни смехът ни весел-
ваша радост, ваша песен.

(Т. Райкова)

Към детската градина е сформирана музикална школа „Веселите камбанки“ с музикален и вокален педагог г-жа Десислава Василева. В школата мога да бъдат включвани както деца от ЧДГ „Веселите камбанки“, така и незаписани за обучение в детската градина.