ОБУЧЕНИЕ

Обучението при нас

В ЧДГ „Веселите камбанки“ организираме образователен процес по разработена Програмна система.

Темите и задачите са организирани по Образователни  направления и структурирани, съгласно Държавните образователни стандарти.

Можете да ги следите в нашето Годишно тематично разпределение по възрастови групи.

В ЧДГ „Веселите камбанки“  провеждаме ежедневно обучение по английски език.

В подготвителните групи децата се обучават два пъти седмично и по немски език.

Работим с програми за изпреварващо развитие и подготвяме децата за кандидатстване в училища с приемен тест.

В методите на обучение разработваме и прилагаме система за внедряване принципите на Сугестопедията и методите за бързо четене /метачетене/.

Ние се учим в играта. Знаем и можем много, но усвояваме всичко под формата на игри, експерименти, презентации. Според темата и задачите, някои от ситуациите се провеждат на интерактивна  дъска, където децата проявяват изключителна активност.

Предлагаме иновативна система на обучение на кабинетен принцип със специално структурирана за целта среда, подчинена на принципите на сугестопедията.

Всяко дете разполага със собствено портфолио в електронен вариант с приложени към него съхраняеми продукти от творческата му дейност.

Цялото обучение на децата е включено в месечната такса. Към основната такса са включени и занимания по народни танци и балет.

Предлагаме и допълнителни дейности: плуване, пеене и солфеж, таекуондо, йога за деца, приложни изкуства.

Организираме два пъти годишно ски-училища и веднъж- зелено училище на Витоша.