ЗА РОДИТЕЛИ

За нас всяко дете е уникално. Ние откриваме и развиваме потенциала от интелектуални, спортни и творчески дарби на детето с програми за изпреварващо развитие и индивидуален подход .
Връзката със семейството е наш приоритет. За да бъде детето истински щастливо, то трябва да расте в здрава среда, където изискванията и очакванията към него са в синхрон.

Прием и взаимодействие

В ЧДГ „Веселите камбанки“ деца се приемат целогодишно при наличие на свободни места. Свържете се с нас, по телефона или e-mail.
В удобно за Вас и нас време, ще разгледате детската градина и ще обсъдим важни за обучението на Вашето дете въпроси. Ще Ви изпратим набора от документи, които трябва да попълните.
Подавате Заявление.

Заявление за кандидатстване

Детето се счита за прието при наличие на подписан Договор за обучение, платена такса и предоставени задължителните медицински документи и изследвания за постъпване в детска градина.

След като детето е прието за обучение в детската градина или ясла, предлагаме период за адаптация, когато то и представител на семейството му присъстват заедно по време на различни активности от дневния ни режим. Този период е особено важен за нас, защото успяваме да научим интересни подробности за навиците и интересите на новото ни дете. Дава възможност и на родителите да усетят атмосферата в групата, да опознаят педагозите и останалите деца. Принципът на адаптацията в присъствие на близък е доказал при нас своята ефективност и полезност и ние държим на неговото прилагане.

Децата се разпределят в групи не само по възрастов признак, но и според индивидуалните темпове на интелектуално развитие и степен на социализация. При първоначално приемане на детето се прави обследване с помощта на стандартизирани и научнообосновани тестове и наблюдение и се определя неговата индивидуална програма за обучение.

В хода на учебната година на всички деца се извършва обследване за проследяване развитието и успеваемостта по различните образователни направления спрямо Държавните образователни стандарти, както и на мисловните и творчески процеси. Анализите се предоставят на вниманието на родителите.

Всяка година организираме Дни на отворените врати, когато родителите присъстват виртуално  и физически при нас.

При нас родителите са винаги добре приети за обсъждане и споделяне на важни за всички ни въпроси. Имаме затворена група във Фейсбук, където обменяме мнения, информация, снимкови и видеоматериали от дейностите в детската градина и всичко, което касае нашите деца.

Към детската градина е сформиран родителски съвет.

Празничен календар за учебната година

Дневен режим